Czym jest faktoring?

0

W I kwartale 2021 roku ponad 39% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw miało u swoich kontrahentów płatności przeterminowane o ponad 60 dni. O ile podobne opóźnienia w płatności faktur nie zagrażają stabilności wielkich przedsiębiorstw, o tyle dla małej firmy mogą decydować o „być albo nie być” na rynku. Również kary za nieopłacanie faktur w terminie nie odstraszają. Dopiero niedawno w walkę ze spóźniającymi się kontrahentami włączył się UOKiK, ale na efekty jego pracy przyjdzie nam jeszcze poczekać. W obecnej sytuacji, nie dziwi więc szybki wzrost firm oferujących faktoring. 

Co to jest faktoring?

Ze wszystkich produktów finansowych dostępnych dla przedsiębiorców, faktoring na pozór nie należy do najprostszych. Zgodnie z oficjalną definicją to usługa finansowa, polegająca na wykupie przez faktora (firmę oferującą tę usługę) od faktoranta (przedsiębiorstwa czy nawet jednoosobowej działalności) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów i usług. W największym uproszczeniu, to rodzaj pożyczki zabezpieczonej wystawianymi fakturami (tzw. Faktoring z regresem), lub sprzedaż za kwotę pomniejszoną o prowizję zobowiązania Twojego kontrahenta wobec Ciebie. W dalszej części artykułu obie te formy zostaną szerzej opisane.

Jak działa faktoring?

Całkiem prosto. Przede wszystkim podpisujesz umowę z firmą faktoringową. Jej warunki – takie jak okresy wypłat, pobierana prowizja czy pozostałe warunki zależą od specyfiki branży i rynku na którym działasz. Następnie o podpisaniu takiej umowy informujesz swoich partnerów biznesowych – bo od tej chwili płatności będą dokonywali bezpośrednio na konto faktora. W momencie, w którym wystawiasz fakturę (często nawet tego samego dnia) i przesyłasz ją do swojego faktora, ten wypłaca Ci zaliczkę – zazwyczaj w wysokości 80-100%, na poczet przyszłej płatności. Nie musisz więc czekać, aż Twój kontrahent przeleje Ci pieniądze – czeka na to faktor. Ze względu na brak relacji biznesowych i skalę działalności łatwiej też prowadzić mu windykację lub skierować sprawę do sądu – więc ryzyko niezapłacenia faktury w terminie znacząco spada. Gdy Twój kontrahent przeleje pieniądze na konto faktora, ten przelewa Tobie pozostałą kwotę. Od całej kwoty brutto naliczana jest prowizja dla faktora oraz odsetki za dysponowanie jego kapitałem.

A jeśli kontrahent mimo wszystko nie zapłaci?

Tutaj właśnie mamy do czynienia z dwoma rodzajami faktoringu. W przypadku faktoringu z regresem, jeśli Twój kontrahent mimo wezwań (lub np. Postępowania przed sądem – wszystko ustalasz z faktorem w umowie) nie zapłacił, to będziesz musiał zwrócić faktorowi wypłaconą Ci wcześniej zaliczkę. Stąd porównanie do pożyczki w pierwszym akapicie. Dalej swoich roszczeń dochodzić możesz bezpośrednio z nieterminowym kontrahentem. Faktoring bez regresu, czyli tak zwany faktoring pełny zazwyczaj jest droższy, ale nie musisz zwracać wypłaconej zaliczki, w przypadku braku płatności za oryginalnie wystawioną fakturę. 

Czy to się opłaca?

Jak zawsze: to zależy. Na pytanie czy w Twoim przypadku faktoring jest korzystny, czy może lepiej rozważyć pożyczki online na raty, trudno odpowiedzieć. Zależy to od rodzaju faktur które wystawiasz i relacji biznesowej, nawiązanej z partnerami. Przedstawiamy jednak koszty, wiążące się z podobną usługą:

Prowizja przygotowawcza wynosi od 0,1 do 3% wartości przyznanego Ci limitu (Faktor sfinansuje np. Wystawione przez Ciebie faktury do łącznej kwoty 100 000 brutto, a proces weryfikacji i przygotowania umowy będzie Cię jednorazowo kosztował np. 2% tej kwoty)

Odsetki wynoszą w tej chwili maksymalnie 7,2% w skali roku

Prowizja – naliczana od kwoty faktury. Wynosi przeciętnie od 0,2 do 2%. 

Zakładając więc, że Twoja firma wystawiła fakturę na 20 000 brutto, a faktor wypłacił Ci 80% zaliczki, to odsetki wyniosą Cię 94,68 zł (16 000 x 7,2% x 30 (dni)/365 (dni)), prowizja 200 zł (przykładowo 1% x 20 000). Łącznie 294,68. Wydatki z tytułu prowizji faktoringowej i odsetek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć od podatku.

Są branże, w którym faktoring potrafi zdecydowanie wpłynąć na rentowność biznesu – umożliwiając stały obrót większymi kwotami i eliminując zatory płatnicze. Każdorazowo trzeba jednak do sprawy podejść indywidualnie.