Co składa się na całkowitą kwotę kredytu lub pożyczki?

0

Jedno z popularniejszych wyszukiwań w internecie już na wstępie wprowadza w błąd. Odpowiadając na pytanie zawarte w temacie, musielibyśmy powiedzieć, że całkowita kwota kredytu lub pożyczki to po prostu kwota, którą Klient zobaczy na swoim koncie. Dokładnie tyle zostanie mu wypłacone przez bank lub instytucję pożyczkową. To jednak nieprecyzyjna informacja, bo kwota do spłaty będzie przecież sporo większa!

Całkowita kwota

Nie ma wątpliwości co do definicji całkowitej kwoty kredytu – bo wprowadza ją sama ustawa. Nie można używać tego terminu pochopnie, zawsze jest to kwota, którą rzeczywiście otrzymamy od pożyczkodawcy na podstawie zawartej umowy kredytowej. Zazwyczaj jednak biorąc pożyczkę w formularzu informacyjnym widzimy wyższą kwotę – to dlatego, że część kapitału kredytu przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów jego uzyskania. Dlatego chcąc lepiej poznać produkt, lepiej spojrzeć również na koszt kredytu, oraz całkowitą kwotę do spłaty.  

Koszt kredytu

O ile kwota kredytu to pieniądze, które Klient zobaczy na koncie, to całkowity koszt kredytu zawiera pozostałe opłaty, które będzie zobowiązany ponieść w związku z zawieraną umową – z wyjątkiem opłat notarialnych, jeśli jakieś występują. Jednym zdaniem, to zatem informacja o tym, ile będzie kosztowało pożyczenie kwoty, którą docelowo Klient chciałby zobaczyć na swoim rachunku bankowym. Warto pamiętać, że koszt nie może być wyższy od samej kwoty pożyczki.

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Tutaj również przychodzi na pomoc ustawa o kredycie konsumenckim, która wyszczególnia elementy wchodzące w skład kosztu kredytu. Są to:

  • Odsetki – Odsetki to główny koszt w przypadku kredytów przyznawanych na co najmniej rok. Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne, ale jego maksymalną wartość również reguluje ustawa – nie mogą więc być wyższe niż dwukrotności sumy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego plus 3,5 punkty procentowe.
  • Opłaty – To np. opłata przygotowawcza, czy opłaty za usługi firm trzecich, niezbędnych przy przyznawaniu kredytów. W przypadku pożyczek na kwoty do 60 000 złotych, na przykład w Smartney, tego typu koszty nie występują, lub występują bardzo rzadko.
  • Prowizje – Prowizja, to wynagrodzenie dla instytucji finansowej za korzystanie z jej kapitału – czyli za przyznanie kredytu. To jednorazowa opłata.
  • Podatki i marże – Niezbędne podatki (jak na przykład konieczny w przypadku niektórych umów podatek od czynności cywilnoprawnych) i marża (również wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, płatne jednak w całym okresie kredytowania – to składowa oprocentowania kredytu).
  • Koszty usług dodatkowych – to np. ubezpieczenie i wszystkie inne usługi, niezbędne do uzyskania kredytu, lub uzyskania go na oferowanych warunkach.

Jak widać, kosztów nie brakuje – dlatego zazwyczaj podaje się je zbiorczo, jako całkowity koszt kredytu. Dzięki temu, można na pierwszy rzut oka ocenić, ile będzie kosztowało zaciągnięcie zobowiązania. Liczba jednak liczbie nierówna, dlatego warto spojrzeć również na RRSO.

Cały czas mówimy o kredytach konsumenckich. W przypadku kredytów hipotecznych mogą pojawiać się dodatkowe koszty, takie jak np. koszt przeprowadzenia wyceny nieruchomości.

Na ratunek: RRSO

RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. To po prostu, w największym skrócie, całkowity koszt kredytu, ale wyrażony procentowo w stosunku rocznym. Dzięki temu, że w przypadku każdej pożyczki i kredytu pożyczkodawca musi go podać, może pomóc w błyskawicznym porównywaniu ofert – od razu można sprawdzić, gdzie pożyczka będzie tańsza a gdzie droższa. Dobrze jednak pamiętać, że wskaźnika powinno się używać jedynie do porównywania pożyczek udzielanych na taki sam okres czasu – inaczej może się okazać wysoce niemiarodajny.

Całkowita kwota do zapłaty

No i ostatnia okołokredytowa kwota – poruszyliśmy już całkowitą kwotę kredytu, całkowity koszt kredytu… Zatem, bez przeciągania: całkowita kwota do zapłaty to suma obu tych liczba. Jeśli ktoś chciałby pożyczyć 5000 zł, a całkowity koszt to 3500, to całkowita kwota do zapłaty wyniesie 8500 zł. Oczywiście, zakładając, że kredyt będzie spłacany w terminie, a stopy procentowe od których zależy oprocentowanie pozostaną na stałym poziomie.