CZEGO W SIECI POSZUKUJĄ POLACY?

0

Młodzi w internecie, znacznie częściej niż pozostałe grupy wiekowe, poszukują relaksu i rozrywki. Jest to także sposób komunikacji z bliskimi. Osoby starsze korzystają z internetu głównie w celu dostępu do informacji oraz bycia „na bieżąco”. Ponadto, dla ekstrawertyków oraz kobiet, internet odgrywa dużą rolę socjalizacyjną – częściej niż pozostałe grupy, ekstrawertycy (18% ekstrawertyków vs. 13% introwertyków) oraz kobiety (17% kobiet vs. 12% mężczyzn), korzystając z internetu, odczuwają poczucie przynależności i bliskości.

O ile trudno się dziwić odpowiedziom najczęściej wskazywanym przez młodszą część populacji – jest zgodna z przewidywaniami – to ciekawe są dane dotyczące roli, którą internet pełni statystycznie częściej dla kobiet i ekstrawertyków. Dla obu tych grup poczucie przynależności jest statystycznie ważniejsze, być może pandemia sprawiła, że utrudnione kontakty osobiste zaczęli więc przenosić do internetu. W jej początkowej fazie obserwowano zwiększony popyt na usługi psychoterapeutów – wiążący się między innymi z poczuciem osamotnienia, powszechnie odczuwanym przez osoby odcięte od tradycyjnych kontaktów, do których przywykły. W skali mikro widzieliśmy to również w naszej firmie czy w bezpośrednim otoczeniu – o ile więc mieliśmy okazję zareagować i wprowadzić szereg działań mitygujących niekorzystne wpływy zewnętrzne, to możemy domniemywać, że problem był szerszy. Pozytywną informacją więc jest, że osoby odczuwające socjalne niedogodności były w stanie chociaż częściowo skompensować swoje potrzeby psychologiczne w oparciu o kontakty cyfrowe.

Opinia Eksperta, Dagmara Spychaj: Największym zagrożeniem w dobie pandemii i pracy zdalnie okazał się problem z komunikacją. Trudno budować zaangażowanie, gdy prowadzona jest wyłącznie na mailach i callach. Komunikacja staje się wtedy o wiele bardziej formalna i dosłowna. Trudno wyczuć, kiedy ktoś żartuje, co ktoś myśli, trudniej też o to dopytać. Łatwo o wzmocnienie własnych obaw i stresu jako następstw niepewności. Pierwszym krokiem do poprawy nie tylko samopoczucia, ale również satysfakcji z pracy i subiektywnego poczucia bezpieczeństwa jest właśnie sprawnie prowadzona komunikacja wewnętrzna – której narzędzia muszą być na bieżąco ewaluowane i poszerzane, w razie pojawiających się potrzeb. W Smartney takim nowym narzędziem były np. Konferencje – które pozostały z nami do dzisiaj – podczas których spotykamy się w szerszym gronie, omawiamy wyniki, mamy okazję dowiedzieć się co słychać w firmie i po prostu spędzić czas ze znajomymi. W szybko rosnącej organizacji łatwo o wykluczenie towarzyskie, w sytuacji przeciągającego się ograniczenia w kontaktach osobistych, dlatego tak ważne jest adresowanie tego ryzyka już na etapie onboardingu.

Odsetek Polaków korzystających z internetu w celach informacyjnych jest już mniejszy od tych, którzy korzystają przede wszystkim z mediów społecznościowych. Drugim najczęstszym powodem dla którego ankietowani korzystają z Internetu są zakupy. E-Commerce rozwija się w ciągu ostatnich kilku lat w rekordowym tempie. Pomiędzy rokiem 2021 a 2027 wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie o ponad 94 mld PLN i wyniesie 187 mld złotych. Sam Smartney w ciągu ostatniego roku zanotował ponad czterokrotny wzrost zainteresowania (i sprzedaży) produktów dedykowanych e-commerce. Obecny kształt handlu w Internecie szybko się zmienia, a wpływ na niego ma kilka czynników. Najważniejszym jest zmiana zachowań konsumentów i coraz większe poczucie bezpieczeństwa transakcyjnego po ich stronie. Coraz chętniej korzystają z wygody oferowanej przez platformy zakupowe. Kolejny, to coraz szybszy rozwój metaverse i nowe modele sprzedaży pojawiające się w domenie publicznej. Rozbudowa sieci sprzedaży i inwestycje w platformy typu marketplace zaczynają się więc również skupiać nie tylko na poprawieniu doświadczeń obecnych użytkowników, ale również na przygotowanie infrastruktury pod obsługę kryptowalut i NFT.

Opinia Eksperta, Katarzyna Jóźwik: Internet zmienił nie tylko sposób w jaki się komunikujemy. Zmienił również nasze myślenie o handlu i o tym, co może być dobrem handlowym. Tak jak wcześniej powstanie faktorii handlowych, sieci telefonicznej czy giełd upowszechniło możliwość zawierania transakcji na jeszcze większym obszarze, bezpośrednio przez konsumentów. Nic nie przyśpieszyło globalizacji i mieszania się kultur tak bardzo jak powstanie globalnej sieci informatycznej. To wszystko jednak wydaje się nieistotne wobec zmian, które wkrótce przyniesie nam metaverse. Bowiem wszystkie dobra wytworzone do tej pory konsumowaliśmy bezpośrednio. W Metaverse będziemy zarówno twórcą jak i konsumentem, a dobra będą mogły przybrać formę wirtualną. Nowy handel wymagał będzie nowego finansowania. A samo pozyskiwanie funduszy zostanie zrewolucjonizowane. Już dzisiaj stosujemy inteligentne chatboty, automatyczne systemy IVR czy coraz bardziej skuteczne programy wykorzystujące rozwiązania SI, by komunikować się z Klientami. Rozwój Metaverse i otaczających go technologii pozwoli na kolejny krok – tworzenie w pełni wirtualnych doradców Klienta. Robo-advising, rozumienie i odpowiadanie w języku naturalnym, czy coraz doskonalsze algorytmy pozwolą na łatwe wyjaśnienie każdego procesu czy wątpliwości. Bez względu na porę dnia i roku. 

Jednak spytaliśmy ankietowanych również o obszar nam bliższy – wiedzę finansową. Smartney przygotowuje właśnie serię animacji edukacyjnych, które uzupełnią luki w finansowym wykształceniu Polaków, zatem temat jest nam szczególnie bliski. O ile najchętniej Polacy odwiedzają portale społecznościowe, a informacji szukają w rozmaitych źródłach, o tyle w przypadku wiedzy finansowej są tradycjonalistami. Odwiedzają przede wszystkim portale specjalistyczne. Mniej niż 1/5 badanych wskazała na media społecznościowe lub fora internetowe jako swoje główne źródło informacji. Ankietowani niechętnie korzystają również z blogów. To o tyle ciekawe, że w przypadku wiadomości, poradników czy tematów codziennych media społecznościowe są jednym z pierwszych miejsc, które odwiedzają internauci. Otwarta pozostaje zatem kwestia, czy większym zaufaniem darzeni są eksperci tworzący specjalistyczne serwisy, czy w mediach społecznościowych brakuje po prostu trudniejszych i trudnych do pokazania w krótkim filmie tematów.

Charakterystyka demograficzna próby: Badanie przeprowadzono na próbie 1068 dorosłych Polaków, z wykorzystaniem metody CAWI. Kobiety stanowiło 53% ankietowanych, a uczestnicy rekrutowani byli spośród osób o różnym wykształceniu i zamieszkałych w różnych rejonach kraju – tak, żeby oddać strukturę demograficzną Polski.

W ciągu najbliższych tygodni będziemy publikować kolejne dane z przygotowanego przez nas raportu. Całość będzie dostępna również do pobrania za pośrednictwem naszej strony internetowej, lub po kontakcie z naszym Zespołem PR.