Rynek pożyczkowy – trendy

0

W tym roku, po kilku latach intensywnego rozwoju, rynek pożyczkowy spowolnił i już tak nie zaskakuje innowacyjnymi rozwiązaniami. Niepewność regulacyjna nie tylko skutecznie zniechęca inwestorów do wdrażania kapitałochłonnych rozwiązań o dłuższej stopie zwrotu, ale ogranicza także apetyt na bieżące finansowanie.

Z raportu BIK wynika, że w perspektywie trzech kwartałów 2019 r. udzielono o (+0,5%) więcej pożyczek niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu wartościowym jednak nastąpił spadek w okresie od stycznia do września 2019 r. i wyniósł on (-2,1%). 

Klient wciąż w centrum uwagi

Z badań jakościowych, które prowadzę w ramach swojej pracy doktoranckiej poświęconej przyszłości rynku Consumer Finance (realizowanej na szwajcarskim Uniwersytecie SMC) wynika, że czekają nas rozwiązania bazujące na szybkim dostępie do taniego pieniądza, mające kształt oferty spersonalizowanej, prostej, dostępnej online z dowolnego miejsca i dopasowane do realnego procesu zakupu. Potrzeby klientów były i wciąż są w centrum uwagi firm pożyczkowych. W zmieniającym się świecie, w którym dominuje cyfryzacja i rozwiązania digitalowe również potrzeby klientów ewoluują. Badanie ich i odpowiadanie na nie (w sposób coraz szybszy i bardziej precyzyjny) wciąż będzie ważne. O ile przyszłość należy do rozwoju online, wcześniej nastąpi etap rozwiązań hybrydowych. Coraz więcej mówi się o nowym trendzie tzw. „figital”, czyli połączeniu dwóch obszarów – „physicial” i „digital”. Można go odnieść zarówno do komunikacji z klientami, jak i procesu kredytowego. Widzimy, że rośnie liczba klientów, którzy rozpoczynają proces zdalnie (online), ale kończą go spotkaniem w punkcie sprzedaży. To idealne połączenie świata internetowego ze światem realnym, namacalnym i jest to atrakcyjne dla tych, którzy potrzebują więcej czasu na „zaprzyjaźnienie się” z pełnym procesem w komputerze i telefonie, a kontakt z doradcą jest wartością dodaną.

Modele biznesowe będą się zmieniać

Pojawiają się modyfikacje modeli biznesowych, bazujące na najnowszych technologiach, które, mimo że nie wiążą się z przełomowymi innowacjami, to wnoszą nową wartość. Przykładem mogą być firmy pożyczkowe oferujące wysokie kwoty online w błyskawicznym procesie bez dokumentów i w dobrej cenie, firmy oferujące rozwiązania typu „buy now, pay later”. Sytuacja firm pośredniczących w sprzedaży online wciąż jest niepewna. Co prawda jest to niewątpliwie interesujący kanał dystrybucji pożyczek dla rynkowych graczy, ale pytanie brzmi: „Czy dla wszystkich?”.

Zmiany produktowe

W związku z presją regulacyjną na marże produktów kredytowych i przeliczaniem ich rentowności przez graczy rynkowych (włączając w to banki) należy spodziewać się modyfikacji ofert. Do łask mogą wrócić produkty krótsze, czy ubezpieczeniowe, dające dodatkowe źródło dochodu pożyczkodawcom oraz ochronę dla klienta. Należy liczyć się również z podwyższaniem cen (tam gdzie to możliwe) lub zwróceniem się pożyczkodawców w kierunku rozbudowy ofert mniej podatnych na regulacje cenowe np. kart kredytowych. O ile różnicowanie oferty i „obudowywanie” jej nowymi usługami czy też wartościami może być naturalną odpowiedzią graczy rynkowych na presje cenowe i regulacyjne, pozostaje pytanie jak je stworzyć w sposób, który zostanie zaakceptowany i pożądany przez klientów.