Polacy a nowe technologie: Fintechy i Metaverse 1/2

0

Zwyczaje konsumentów zmieniają się w odpowiedzi na rewolucję technologiczną odbywającą się na naszych oczach. Dotyczy to nie tylko zakupów, ale również innych dziedzin życia, np. preferencji związanych z pożyczaniem pieniędzy. Jaką rolę w tym wszystkim może odegrać metaverse? Czy fintechy na dobre zadomowiły się na rynku? Jak Polacy wyobrażają sobie korzystanie z finansów? Smartney wspólnie z Domem Badawczym Maison zdecydował się poszukać odpowiedzi na te pytania.

Polacy nie tak na bakier z nowymi technologiami

Z raportu „Sieć jutra, czyli jak Polacy korzystają z internetu i nowości technologicznych w świecie finansów” wynika, że Polacy chętnie konsumują sieć. 57% ankietowanych spędza online średnio 2-4 godziny dziennie. Jeśli jednak przyjrzeć się statystykom dla młodych ludzi, wynik ten jest oczywiście sporo wyższy. Jest też spora grupa Polaków, którzy korzystają z internetu przez co najmniej 8 godzin dziennie. Zaliczają się do niej głównie osoby do 24. roku życia (16%) i między 25. a 34. rokiem życia (14%).

Jeśli chodzi o preferencje Polaków w internecie, największą popularnością cieszą się media społecznościowe (41%), serwisy informacyjne (31%) i multimedialne platformy streamingowe (19%). Wbrew pozorom, komunikatory internetowe nie odgrywają aż takiej roli na rynku. Zaledwie 5% ankietowanych wymieniło je jako sposób spędzania największej ilości czasu w sieci.

Fintechy są dla Polaków instytucjami przede wszystkim – w przeciwieństwie do banków – mało znanymi. 74% Polaków deklaruje, iż nie słyszało o fintechach, a 82% nigdy nie korzystało z ich usług (a 14% nie wie, czy korzystała). 90% Polaków nie wie, czym są fintechy są, a 53% Polaków nie ma zdania na temat tego, w jakim stopniu ufa instytucjom tego typu. 83% Polaków nie wie, co mogłoby ich zachęcić do skorzystania z usług fintechu, zamiast banku.

Nasze społeczeństwo zdecydowanie nie posiada świadomości na temat tego, jak powszechnie korzysta z usług fintechów – około 60% z nich korzysta z (a około 90% zna) PayPala, BLIKa, czy PayU, pomimo, że jedynie 4% deklaruje korzystanie z usług fintechów.

Podobne wyniki wskazują na to, że przed Fintechami jeszcze wiele pracy. Jednym z kroków ku zwiększenia rozpoznawalności fintechowych usług było w tym roku powołanie Komisji ds. Fintech, działającej przy Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Jej misją jest między innymi popularyzacja i edukacja grupy młodszych oraz starszych uczestników rynku w zakresie nowych rozwiązań, oraz tego, jak są powszechnie w naszym codziennym funkcjonowaniu.

Wydaje się to być trafionym krokiem – bowiem Polacy z usług fintechów korzystają chętnie, chociaż wyniki badania wskazują na to, że sami nie do końca zdają sobie z tego sprawę.

Badanie przeprowadzono na próbie 1068 dorosłych Polaków, z wykorzystaniem metody CAWI. Kobiety stanowiło 53% ankietowanych, a uczestnicy rekrutowani byli spośród osób o różnym wykształceniu i zamieszkałych w różnych rejonach kraju – tak, żeby oddać strukturę demograficzną Polski.

Pośród nielicznej grupy osób znających pojęcie / deklarujących korzystanie z usług fintechu, znacznie częściej znaleźli się mężczyźni, osoby między 25-34 r.ż. oraz osoby o minimalnym miesięcznym dochodzie gospodarstwa w wysokości 10 tys. zł. Można z tego wnioskować, że są to osoby posiadające prawdopodobnie większą wiedzę zarówno w zakresie finansów, jak i nowych technologii.

Wyniki te wydają się być powiązane z niską świadomością dotyczącą korzystania z usług finansowych w ogóle – a to jeden z najczęściej podnoszonych przez biznes zarzutów wobec systemu edukacji w Polsce. Edukację finansową Polaków stopniowo starają się zagospodarować same firmy działające na rynku finansowym, poprzez tworzenie blogów, poradników czy nawet krótkich nagrań edukacyjnych, wyjaśniających wątpliwości konsumentów.

Co ciekawe, często oparta o działanie fintechów bankowość online cieszy się stale rosnącą popularnością.